Som gruppeleder har du tilgang til å legge til / invitere nye medlemmer i gruppen din, direkte fra admin.nyby.no og i appen. 

Legg til medlemmer via mobil-appen:

1. Klikk på Grupper i appens hovedmeny > deretter klikker du på gruppen du skal legge til nytt medlem i.
2. Klikk på den blå Administrer gruppe - knappen > Medlemmer
3. Legg til nytt medlem -
ikonet øverst i høyre hjørnet i skjermbildet.
4.
Søk opp en person fra kontaktlisten på telefonen (krever at appen har tilgang på dine kontakter) eller skriv inn nummer til det nye medlemmet direkte i søkefeltet.
5. Klikk på nummeret > fyll ut navnet på personen > Ferdig
6. Klikk Send for å lagre.

NB! Når du legger til nye medlemmer i en gruppe, må du også gi dem tilgang til en eller flere kanaler:

  1. Klikk på medlemmet i meldelmslisten (Grupper > Administrer gruppe > Meldlemmer > Klikk på et medlem)

  2. Klikk på Legg til i kanal

  3. Klikk på kanalen du vil legge til medlemmet i og velg rettighetene for denne kanalen (om personen skal kunne legge ut forespørsler og lese og svare på forespørsler, eller bare en av delene).

  4. Når du har valgt rettighetene personen skal ha klikk Lagre.

Legg til medlemmer via admin.nyby.no:

  1. Klikk Medlemmer > Dine medlemmer i menyen.

Du er nå i medlemsoversikten til gruppen din.

2. Klikk +Nytt medlem.
Et popup-vindu åpner seg, der kontaktinfo til medlemmet fylles ut:
Fornavn, etternavn, mobilnummer og evt. e-post

  • Dersom du ønsker å legge medlemmet i en eller flere undergrupper, kan du velge dette her. 

  • Dersom du ønsker at medlemmet skal være en gruppeleder med admin-rettigheter, kan du hake av for dette. 

Kontrollér så at informasjonen du har lagt inn er riktig, og trykk deretter Lagre.

Du har nå lagt til et nytt medlem i din gruppe! 

Medlemmet mottar nå en invitasjons-melding via enten push-varsling eller SMS, avhengig av om hen allerede er en bruker av Nyby-appen eller er helt ny i Nyby. 

SMS'en inneholder en nedlastninglenke, slik at medlemmet enkelt kan laste ned Nyby-appen og sette i gang.

Tips: For at det nye medlemmet skal få tilgang til din gruppes aktiviteter, og få mest ut av Nyby, er det i neste steg viktig at du legger til medlemmet i en eller flere av din gruppes kanaler eller en undergruppe som er tilknyttet disse.

Fant du svaret?