Undergrupper

Hva er en undergruppe?

En undergruppe er en måte å samle medlemmer som skal ha tilgang til- eller er kvalifisert for det samme. Det kan være "Leksehjelpere", "Beboere", "Ansatte", "Pårørende", "Frivillige" eller liknende. Undergrupper kan enkelt kobles til en eller flere kanaler undergruppen skal ha tilgang til. Du kan opprette mange ulike undergrupper per gruppe og medlemmer kan være med i flere ulike undergrupper.

Når bør man bruke undergrupper?

Dersom du har flere enn 10 medlemmer i en gruppe er det en fordel å legge dem inn i undergrupper for å enkelt kunne håndtere hvem som skal ha tilgang til hvilke kanaler. Når du skal legge til folk i en kanal kan du alltid velge om du vil legge til en hel undergruppe eller utvalgte medlemmer. Fordelen ved å bruke undergrupper kommer når du får inn nye medlemmer. Da kan du bare legge dem i riktig undergruppe og så får de automatisk tilgang til de samme kanalene som de andre i undergruppen.

Hvordan brukes undergrupper?

Du kan lage nye undergrupper ved å gå til Medlemmer i Nyby Admin på web. Velg "Ny undergruppe" og fyll inn et navn og en beskrivelse av undergruppen. Deretter kan du velge medlemmer som hører til i undergruppen. 

Når du har laget eller fått tilgang til en kanal, kan du gå inn på kanalen og legge til medlemmer. Da får du valget om du vil legge til undergruppe eller enkeltmedlemmer. Velger du undergruppe, så får alle medlemmene i undergruppen tilgang til kanalen. 

Klikk her for å lese mer om hvordan du:

Oppretter en undergruppe
Endrer en undergruppe
Sletter en undergruppe

Fant du svaret?