Det er kanalen som binder ulike grupper sammen. Ofte vil det finnes én gruppe for personer som har et behov for hjelp, og én gruppe for personer som tilbyr hjelp. Disse gruppene står separat, hver for seg. Når man oppretter en kanal vil disse gruppene kunne "snakke" sammen i form av forespørsler. 

Man kan opprette flere kanaler mellom to grupper: her er et eksempel: 

  • I en kommune er det én gruppe for frivillige, og én for personer som trenger hjelp. Mellom disse gruppene er det to kanaler: Den ene kanalen er for ringevenn og den andre kanalen er for praktisk hjelp. Hanne er med i gruppa for de som trenger hjelp, hun får derimot hjelp av naboen til praktiske gjøremål, men savner noen å prate med. Hanne trenger derfor bare å ha tilgang til kanalen ringevenn. På den andre siden sitter Pål, han har lyst til å hjelpe andre med praktiske gjøremål men han er ganske sjenert og har ikke lyst til å være ringevenn. Da legges Pål kun inn i kanalen for praktiske gjøremål, og han får dermed ikke opp forespørsler om personer som ønsker en ringevenn

En kanal er en digital samhandlingsportal i Nyby-appen hvor brukere med behov eller oppdrag som ønskes løst direktekobles kvalifiserte bidragsytere, kategorisert innenfor ulike temaer.

En kanal kan for eksempel være tjenester og oppdrag som:

  • Følgetjeneste

  • Praktisk hjelp

  • Sosiale aktiviteter

  • Ringehjelp


I Nyby-appen kan brukere med behov enkelt legge ut forespørsler i kanalen som passer, og forespørslene blir automatisk synlige og tilgjengelige for alle brukere som er kvalifiserte til å bidra i den kanalen. Én-til-én-dialoger opprettes og avtaler kan inngås på enkelt vis, uten at en koordinator må være involvert i prosessen.

Kanalene må opprettes av gruppeleder, og tilpasses gruppens ulike aktiviteter, tjenester og brukere. Gruppeleder avgjør så hver enkelt brukers roller og tilganger i de ulike kanalene:

  • Brukere som kan publisere forespørsler (Ofte de som ber om hjelp)

  • Brukere som kan se og svare på disse forespørslene (Ofte de som tilbyr hjelp - frivillige)

  • Brukere som kan både publisere, se og svare på forespørsler

Les hvordan du kan lage en kanal her

Fant du svaret?