Gå til hovedinnhold
Hvordan engasjere og motivere dine medlemmer

Her kan du som leder for en ressursgruppe lese mer om hvordan du med enkle grep kan engasjere dine ressurser til å svare på oppdrag.

Maren Hovden avatar
Skrevet av Maren Hovden
Oppdatert over en uke siden

Når man som ressursgruppeleder som har blitt med i et samarbeid rundt å løse viktige oppgaver i en kommune eller organisasjon har man også et ansvar for å følge opp at oppgaver blir løst i henhold til rammene i samarbeidet. Mange opplever at oppdrag ikke blir besvart og løst, selv om det er mange ressurspersoner med i gruppen. Dette kan det være flere årsaker til, men det er mye du som leder kan bidra med for å skape engasjement, trygghet og motivasjon hos ressurspersonene. Forslagene vi beskriver under er utprøvd av kommuner og organisasjoner, som har opplevd god suksess med disse grepene. Under vil du kunne lese om:

 1. Ukentlige nyhetsbrev

 2. Gjestebok/oppdragslogg

 3. Støtte nye frivillige i å ta første oppdrag

 4. Fysiske samlingspunkter

 5. Utvid med superhjelpere

1.Ukentlige nyhetsbrev (innlegg i appen)

Flere ledere har startet med ukentlige nyhetsbrev i Nyby. Ved å bruke innleggsfunksjonen kan man enkelt nå ut til sine medlemmer (Les hvordan man legger ut innlegg her)

Her kan man:

 • Dele små og store nyheter

 • Informere om ulike aktiviteter som skal skje eller har skjedd

 • Dele "ukens oppdrag" (beskrive et oppdrag som har blitt løst av noen i gruppen. Å se andre løse oppdrag er motiverende!)

 • Minne om arrangementer

 • Dele praktisk informasjon

 • Introdusere nye enheter som har koblet seg på

 • Gi ros og oppmuntring i hverdagen!

Se eksempel på et nyhetsbrev fra Bamble kommune her:

2. Gjestebok / Oppdragslogg

Det er viktig for frivillige å få anerkjennelse for innsatsen de gjør. Vår erfaring er at frivillige og andre ressurspersoner setter pris på å bli fulgt opp av sin ansvarlige leder og at flere ønsker en mulighet for å kommunisere hvordan et oppdrag har gått, om det var en ugrei opplevelse, men også om det har gått bra!

Dette kan du få til ved å opprette en egen gruppe i Nyby hvor frivillige kan melde inn hvordan oppdraget har gått. På den måten har du som leder mulighet til å enkelt følge opp og kommunisere med dine folk!

Noen fordeler med å opprette en "Gjestebok" eller oppdragslogg:

 • De frivillige får registrert oppdragene sine

 • De får muligheten til å fortelle hvordan det har gått og komme med tilbakemeldinger

 • Gjør det mulig for deg som ressursgruppeleder å vite hvordan den frivillige har det

 • Du som leder kan enkelt gi anerkjennelse ved å skrive noen ord tilbake, (evt. ved å velge «arkiver som avtalt» for å vise den frivillige at notatet er lest og registrert).

 • Mange frivillige tar også oppdrag utenom Nyby, hvor første møte er initiert via Nyby. Oppdragsrapportering gir muligheten til å få registrert også denne typen oppdrag, noe som kan være nyttig ift. rapportering og statistikk av utførte oppdrag i din kommune eller organisasjon.

Organisasjonene og kommunene som bruker dette med suksess har dette innarbeidet i opplæringen til de frivillige eller andre ressurspersoner som skal bidra og som en fast rutine når en tar oppdrag.

Les mer om hvordan du kan sette opp en gruppe for oppdragsrapportering her!

3. Støtte nye frivillige i å ta første oppdrag

Mange ressursledere opplever at mange frivillige melder seg inn i gruppen, gjennomgår den nødvendige kvalifiseringen, men er lite eller ikke aktive med å løse oppdrag som kommer inn i Nyby.

Når vi ser på tall for engasjement i Nyby fra kommuner over hele landet i forhold til hvor mange oppdrag man tar, hvor ofte man tar oppdrag, og hvor lenge man forblir frivillig, er tallene tydelige: Alle som er engasjerte tar sitt første oppdrag i løpet av den første måneden. Venter man for lenge utover det, er det sjeldent at man blir aktiv i det hele tatt. Vi anbefaler derfor å være proaktiv og innarbeide set som en rutine for deg som leder å alltid ringe nye frivillige f.eks. 2-3 uker etter at de har blir lagt til i gruppen og hjelpe dem til å ta det første oppdraget. Sett en påminnelse i kalenderen din.

På den måten kan du raskt finne ut om det er den frivillige er usikker på eller om det er andre grunner til at hen ikke tar sitt første oppdrag. Kanskje mangler hen opplæring? Kanskje var det ikke kommet oppdrag som passer? Kanskje hen ikke har fått varsel i appen? Kanskje hen bare trengte en påminner og en motiverende push? Eller kanskje personen har ombestemt seg og ikke lenger ønsker å bidra via gruppen.

Ved å ta denne samtalen med den frivillige får du som leder en bedre oversikt over dine ressurspersoner og deres kapasitet til å ta oppdrag, og ikke minst vil ressurspersonene føle seg sett og ivaretatt!

4. Fysiske samlingspunkter

En del som melder seg som frivillig og andre ressurspersoner ønsker kanskje å bare ta enkeltoppdrag når det passer dem, uten å være en del av "noe større". Mens andre melder seg som ressursperson både for å løse enkeltoppdrag, men også for å føle en tilhørlighet og ha muligheten til å treffe andre.

Flere ressursledere arrangerer derfor jevnlige møtepunkter hvor frivillige kan treffes. Her kan de f.eks være mulighet for å stille spørsmål, få opplæring og oppfriskning i Nyby og rutiner rundt dette, erfaringsdele osv. Mange frivillige og andre ressurspersoner setter pris på disse fysiske møteplassene.

Ved å bruke arrangementsfunksjonen i Nyby kan du enkelt invitere inn dine medlemmer til disse samlingene og ha god oversikt over hvem som kommer.

5. Utvid med superhjelpere

Noen av dine medlemmer har kanskje mulighet og ønske om å kunne bidra enda mer om det kan legges til rette for det. Med riktig oppfølging og organisering kan du delegere ansvar og få noen superhjelpere som er med og skaper et engasjert frivilligsamfunn sammen med deg. Særlig når du begynner å få flere medlemmer enn du rekker å følge opp selv, kan dette være en god ide.

En måte å organisere dette på er å la en superhjelper få ansvar for en liten gruppe, for eksempel 5 av medlemmene. Tanken er at de blir koblet ekstra godt sammen, kjenner hverandre bedre, møtes gjerne til samlinger innimellom og hjelper hverandre om det er noen spørsmål rundt oppdrag og lignende. Om det er noen oppdrag som ikke blir tatt kan superhjeperen forsøke å oppmuntre noen i gruppen til å ta det, eller ta det selv om det ikke passer for noen andre. Din jobb som leder blir da å støtte superhjelperne og ta godt vare på dem. Slik kan du skape en svært engasjert gruppe som bidrar mye til samfunnet rundt seg!

Ønsker du å vite mer, eller vil du sette opp i din kommune? Ta kontakt med oss på:

 • direkte med din kundekontakt i Nyby.

 • Prosjektlederen i din kommune

 • Eller på chat her på nettsiden (nederst i høyre hjørnet). Husk å legge igjen kontaktinformasjon, så kontakter vi deg!

Svarte dette på spørsmålet?