Gå til hovedinnhold
Interne medlemsnotater

Hvorfor og hvordan man bruker interne notater

Maren Hovden avatar
Skrevet av Maren Hovden
Oppdatert over en uke siden

Hold oversikt over dine medlemmer med interne notater!

Med funksjonen interne notater kan både du og dine kolleger holde oversikten over arbeidsflyten i å godkjenne inn nye medlemmer og hvilke kvalifikasjoner de ulike medlemmene har.

Interne notater er kun synlig for deg og andre administratorer i din enhet.

Hvorfor bruke interne notater?

 1. Enkelt å dokumentere kvalifikasjoner hos medlemmer, feks om hen har levert politiattest, vært på intervju og feks hvor mange oppdrag personen kan ta hver måned

 2. Enkelt notere arbeidsflyt når nye medlemmer skal kvalifiseres inn i gruppen. Feks om personen er kontaktet, om intervju er avtalt, om politiattest er søkt om osv.

Slik gjør du det:

På medlemsforespørsler:

 1. klikk på grupper i hovedmenyen i appen

 2. klikk på gruppen du skal administrere

 3. klikk på knappen for innstillinger (tre prikker øverst til høyre)

 4. klikk på medlemsforespørsler og personen du vil gjøre et notat på

 5. klikk Legg til notat

På medlemmer:

 1. klikk på enhet i hovedmenyen i appen

 2. klikk på enheten du skal administrere

 3. Klikk på medlemmer

 4. klikk på medlemmet du vil gjøre et notat på

 5. klikk Legg til notat

Svarte dette på spørsmålet?