Det er kanalen som binder ulike grupper sammen. Ofte vil det finnes én gruppe for personer som har et behov for hjelp, og én gruppe for personer som tilbyr hjelp. Disse gruppene står separat, hver for seg. Når man oppretter en kanal vil disse gruppene kunne "snakke" sammen i form av forespørsler. Les mer om kanaler her

Bla ned for å se hvordan du endrer eller sletter en kanal

Slik oppretter du din første kanal:

 1. Logg inn på admin.nyby.no

 2. Klikk på Kanaler i menyen til venstre. Her vil du ha muligheten til å opprette en ny kanal. Når du har opprettet en eller flere kanaler vil også disse vises her.

 3. Klikk på den blå knappen Lag din første kanal. (Om det allerede er opprettet kanaler i gruppen, vil teksten på knappen være: + Ny kanal)

Herfra blir du guidet gjennom en stegvis prosess. 

4. Velg et navn til din kanal. 

Første steg i prosessen er å velge et navn på kanalen. Velg gjerne et kort, men beskrivende navn på kanalen. Eksempler kan være Turvenn, Turgruppe, Praktisk hjelp, Følgetjeneste, Treningskompis etc. Du får mulighet til å legge inn en grundigere beskrivelse av kanalen i et senere steg i prosessen. 

5. Velg medlemmer eller grupper som skal ha tilgang til kanalen

Som gruppeleder styrer du hvem som skal ha tilgang til kanalen du oppretter. Dette kan være egne medlemmer eller andre grupper. Dette gjøres i to steg, hvor du velger hvem som skal kunne publisere forespørsler i kanalen og hvem som skal kunne se og svare på disse. De som skal publisere forespørsler er ofte gruppen hvor personer vil be om hjelp, mens de som skal kunne se og svare på forespørsler er ofte gruppen av frivillige. Les mer om kanaler her hvis du er usikker på hvem som bør kunne publisere, og hvem som bør kunne svare i din kanal. 

Legge til hele gruppa:

Hvis du vil at alle i din gruppe skal kunne enten publisere, eller se og svare på forespørsler i kanalen kan du ordne dette i innstillinger. Da vil alle som blir med i din gruppe (alle nye medlemmer) få den rettigheten du ønsker. Gå inn på gruppa, trykk på "innstillinger" i menyen til venstre, og bla ned til innstillingen "Automatisk legg til nye medlemmer i kanal". Trykk på denne og velg kanalen du ønsker å legge alle nye medlemmer inn i. Les mer om denne innstillingen her

Legge til andre grupper:

Ofte er det naturlig at personer i andre grupper må ha tilgang til kanalen. Dette er fordi kanalen er verktøyet som gjør at forskjellige grupper kan "snakke" sammen. Hvis gruppen du administrer er en gruppe for frivillige, er du avhengig av å legge til en gruppe for de som vil be om hjelp til din kanal for at noen skal publisere forespørsler. 

 1. Klikk på Legg til andre grupper.

 2. Klikk på gruppen du vil skal ha tilgang til kanalen.

 3. Klikk Lagre.

 4. Gruppeleder i gruppen(e) du har valgt vil nå motta en invitasjon til kanalen som de må godkjenne, deretter får de muligheten til å legge til sine medlemmer i kanalen.

Legge til enkeltmedlemmer:

Om du kun øsnker at noen av medlemmene dine skal ha tilgang til kanalen, kan du legge inn medlemmer manuelt. 

 1. Klikk på Velg medlemmer

 2. Et nytt vindu dukker opp på skjermen. Klikk på Velg medlemmer. Klikk på de medlemmene som skal ha tilgang til kanalen. Om alle gruppens medlemmer skal ha tilgang klikker du Velg alle

 3. Klikk Ferdig.

Legge til undergrupper: 

Om du bruker undergrupper og ønsker at kun noen av undergruppene skal ha tilgang til kanalen følger du stegene under. 

 1. Klikk på Velg medlemmer.

 2. Et nytt vindu dukker opp på skjermen. Klikk på de undergruppene som skal ha tilgang til kanalen. 

 3. Klikk Ferdig.

NB! Du kan legge til eller trekke fra personer, undergrupper og grupper fra kanalen senere ved å gå inn og redigere kanalen.

6. Legg inn en beskrivelse av kanalen.

Legg inn en kort beskrivelse, slik at medlemmene kan forstå formålet med kanalen. Beskrivelsen vil være tilgjengelig i medlemmenes Nyby-app. 

7. Last opp et bilde til din kanal.

Last opp et kanal-bilde. Bildet vil bli synlig på kanaloversikten og inne i selve kanalen for kanalens medlemmer i Nyby-appen. 

 1. Klikk på Last opp bilde.

 2. Du får nå opp en ny rute i skjermbildet, som gir deg muligheten til å velge bildefil fra din datamaskin. Marker filen du vil bruke og klikk Velg.

 3. Du får nå opp en ny rute i skjermbildet. Her kan du velge bildeutsnittet du selv ønsker. Klikk og hold inne museknappen på bildet og velg utsnitt ved å bevege på musen. Zoom ved å justere på bryteren nederst til venstre. Fullfør ved å trykke Lagre.

8. Forespørselens varighet
Du kan bestemme hvor lenge forespørslene i kanalen skal være synlige. Når en forespørselen utgår får medlemmet som publiserte dette beskjed om dette og muligheten til å publisere på nytt. 

9. Velg om medlemmene skal se andre medlemmer i kanalen.

Standarden i Nyby er slik at medlemmer skal kunne se andre medlemmer som kan se og svare på forespørsler i kanalen. Å ha muligheten og se hvem som kan se og svare på dine forespørsler kan bidra til å gjøre kanalen mer personlig. Samtidig som det kan skape en trygghet til å legge ut forespørsler når du vet hvem som kan se og svare på disse. Å ha dette synlig i kanalen er derfor en anbefaling. I noen tilfeller vil det allikevel være nødvendig å skjule medlemmene i kanalen. Om dette er nødvendig haker du av for dette her.

10. Velg en hjelpetekst til din kanal.

Hjelpeteksten vises i tekstboksen hos medlemmer som skal publisere en forespørsel i kanalen i Nyby-appen. Du kan velge en standardtekst som er satt av Nyby-systemet og som passer til de fleste forespørsler. Du kan også tilpasse teksten selv, for eksempel om det er informasjon som er viktig at blir beskrevet i forespørselen osv.

11. Kanalen er nå klar!

I siste steg får du en oversikt over de innstillingene du har satt for kanalen. Du har nå muligheten til å se over og gjøre eventuelle endringer før du setter kanalen aktiv. Klikk på Endre der du ønsker å gjøre endringer. Når kanalen er klar klikker du på Opprett kanal for å sette kanalen aktiv. 


Endre en kanal

 1. Klikk på Kanaler i Nyby-admin

 2. Klikk på den kanalen du ønsker å gjøre endringer på.

 3. Klikk på Endre der du ønsker å gjøre endringer i kanalen (se bildet under).

Husk å avslutte med å klikke på Lagre.

Slette en kanal

Ønsker du å slette en kanal gjøres dette enkelt i Nyby-admin:

 1. Logg inn i Nyby-admin

 2. Klikk på Kanaler i menyen til venstre. Her ligger oversikten over alle kanaler i den aktuelle gruppen.

 3. Klikk på kanalen ønsker å slette.

 4. Klikk på Slett kanal til høyre i skjermbildet.

Kanalen vil nå bli slettet og er ikke lenger tilgjengelig for medlemmer i Nyby-appen.

Fant du svaret?