Logg inn på admin.nyby.no og trykk på "Innstillinger" i menyen på venstre side

Sikre at du er inne i riktig gruppe før du gjør endringer. Gruppens navn skal stå øverst i venstre hjørne. Hvis du er inne på feil gruppe, trykk på pilen ved siden av gruppenavnet og klikk deg inn på riktig gruppe.

Mange velger å la gruppa stå som hemmelig før lansering. Dette kan gjøres ved å bla ned til "Personvern og åpenhet" og velge "Hemmelig". 🚩 Alle innstillinger kan enkelt endres når som helst, så prøv deg gjerne litt frem. 

Her er en liste over alle innstillingene, bla deg ned for å lese hva de gjør og hvordan du legger til/endrer en innstilling: 

 1. Gruppenavn

 2. Logo

 3. Beskrivelse av gruppa

 4. Kontaktadresse

 5. Kontaktperson

 6. Automatisk legg til nye medlemmer i kanal

 7. Automatisk legg til nye medlemmer i undergruppe

 8. Gruppebilde

 9. Velkomstinnlegg

 10. Medlemssynlighet

 11. Personvern og åpenhet

 12. Rekkevidde

Gruppenavn

Gruppenavnet er synlig for alle gruppens medlemmer og for alle som søker etter gruppa. Det er derfor lurt å velge et navn som intuitivt forklarer hva gruppa er, for eksempel "Frivillige i Oslo" eller "Spør etter hjelp i Oslo"

En logo kan hjelpe med å skape identitet for gruppa. Hvis din organisasjon eller kommune allerede har en logo, kan logoen gjøre at nye medlemmer gjenkjenner dere. Hvis dere ikke har en logo kan dere velge et annet bilde som passer til gruppa.

Klikk "Last opp bilde" og velg et bilde fra din datamaskin. Du kan beskjære bildet etter du har lastet det opp. Trykk "Lagre"

Beskrivelse av gruppa

En beskrivelse er viktig slik at alle medlemmer vet hva meningen til gruppa er, og hva gruppa brukes til. Beskrivelsen vil være tilgjengelig for alle eksisterende medlemmer, og alle som søker opp gruppa på Nyby. 

Klikk på "Legg til" eller "Endre beskrivelse", deretter "Lagre"

Velg kontaktadresse

Kontaktadressen sier hvor i landet gruppa befinner seg, og rekkevidden dere stiller inn nederst i innstillinger tar utgangspunkt i kontaktadressen. Hvis kontaktadressen ikke legges inn vil radiusen ta utgangspunkt i Oslo. Det er derfor viktig at dere setter opp en kontaktadresse slik at dere kan stille inn rekkevidden så relevante personer får opp gruppa når de søker.  

Adressen vil være synlig for alle medlemmer. 

Trykk på "Legg til", søk etter riktig adresse, og klikk deretter "Lagre"

Velg kontaktperson

Kontaktpersonen vil være synlig for alle eksisterende medlemmer, samt alle som søker opp din gruppe. Å ha en kontaktperson er viktig slik at medlemmer kan ta kontakt dersom problemer oppstår. Kontaktperson kan for eksempel være lederen av frivilligsentralen, eller andre koordinatorer i kommunen/organisasjonen. Personen du ønsker å sette som kontaktperson må være medlem av gruppa i Nyby. 

Trykk på "Legg til kontaktperson". Hvis personen ikke er medlem av gruppa på Nyby, les her hvordan du legger til et nytt medlem, og prøv deretter igjen. 

Automatisk legg til nye medlemmer i kanal

Kanaler er det som kobler ulike grupper i Nyby sammen - for eksempel gruppa for frivillige med gruppa for de som ber om hjelp. Les mer om hva en kanal er her, og hvordan du lager en kanal her. 

 • For gruppas "hovedkanal", som for eksempel "Praktisk hjelp i Oslo", hvor medlemmer ikke trenger ekstra kvalifikasjoner for å bidra, kan det være smart å legge nye medlemmer i gruppa automatisk inn i kanalen. 

 • For andre kanaler som krever mer grundig kvalifisering, for eksempel en kanal for helserelatert hjelp, er det kanskje greiere å legge inn medlemmene som møter kriteriene manuelt etter de har blitt kvalifisert. 

Trykk på "legg til" og velg kanalen du vil at nye medlemmer skal bli automatisk lagt til i

Du kan la dette feltet være blankt om du ikke vil at nye medlemmer skal legges automatisk inn i noen av dine kanaler. Dette kan endres senere ved eventuelt behov. 

Automatisk legg til nye medlemmer i en undergruppe

Undergrupper gjør det mulig å skille mellom gruppas medlemmer på bakgrunn av deres kvalifikasjoner, eller hvilke tjenester de ønsker å hjelpe til med/be om hjelp til. Hvis det er et tydelig skille mellom gruppas medlemmer kan det være gunstig å bruke undergrupper. Les mer om hva undergrupper er og hva du kan bruke de til her, og hvordan du lager undergrupper her.

🚩 NB! Denne innstillingen brukes kun for noen få svært avanserte brukere. De aller fleste lar denne innstillingen stå blank, og vi anbefaler å gjøre det om det ikke er noen særskilt grunn til at dere behøver å legge nye medlemmer automatisk i undergrupper.

Hvis du skrur på denne innstillingen gjør det at alle nye medlemmer legges til i en undergruppe. 

Trykk "Legg til" og velg hvilke undergrupper du vil at medlemmer skal legges til i. Trykk "Lagre"

Gruppebilde

Bildet du bruker som gruppebilde vil være synlig for eksisterende medlemmer og for personer som søker opp din gruppe. Velg gjerne et bilde som representerer din gruppe. Dette kan for eksempel være en symaskin om gruppa er for frivillige som syr smittevernutstyr, eller et bilde av en handlepose for grupper som tilbyr praktisk hjelp. 

Trykk på "Last opp bilde". Etter du har lastet opp bildet fra din maskin vil du kunne beskjære bildet ved å bevege på pilen til høyre eller venstre under bildet ditt. Trykk "Lagre"

Velkomstinnlegg

Velkomstinnlegget vises automatisk til alle nye medlemmer i gruppa. Du velger selv hva du vil skrive i velkomstinnlegget, noen eksempler av hva andre legger inn er informasjon om gruppa, formål, lenker til eksterne sider (for eksempel en hjemmeside), regler og rutiner, og en hyggelig velkomstmelding. 

Det kan være greit å legge ved en lenke til vårt hjelpesenter så nye medlemmer kan bli kjent med hvordan de bruker Nyby. Her kan de lese steg-for-steg guider på hvordan de laster ned appen og registrerer seg, hvordan de blir medlem av grupper, hvordan de legger ut og svarer på forespørsler m.m.  

Kontaktpersonen, som ble lagt inn over, vil stå som avsender av velkomstinnlegget. Det er derfor nødvendig at dere har satt en kontaktperson for at medlemmer skal få opp velkomstinnlegget. 

Skriv meldingen og trykk "Lagre"

Medlemssynlighet

Medlemssynlighet definerer hvorvidt medlemmer i gruppa kan se, og sende meldinger, til hverandre. Hvis du skrus innstillingen av vil kun admin kunne se medlemmer og sende meldinger til medlemmer av gruppa. Hvis innstillingen skrus på kan alle medlemmer se, og sende meldinger til hverandre. 

Denne innstillingen er også tilgjengelig for hver enkelt kanal. Mange velger å skru medlemssynlighet av for grupper som ber om hjelp, mens de velger å skru den på for frivilliggrupper.

Personvern og åpenhet

Du har tre valg når det kommer til åpenhet: Hemmelig, Privat eller Offentlig. 

 • I en hemmelig gruppe vil gruppa kun være synlig for eksisterende medlemmer. Ingen kan søke etter gruppa, og gruppeledere må manuelt invitere alle nye medlemmer

 • I en lukket gruppe kan alle søke etter, og lese om gruppa di i Nyby. Nye medlemmer kan sende en forespørsel om å bli medlem i gruppa, men de må bli akseptert inn i gruppa av en gruppeleder

 • I en offentlig gruppe kan alle søke etter, lese om, og bli medlemmer i gruppa. Alle kommer automatisk inn i gruppa hvis de ønsker det, og gruppeleder trenger derfor ikke å akseptere medlemforespørsler. 

🔸 Tips! Mange velger å sette gruppa som hemmelig frem til de er klar for lansering. Da kan du endre på innstillinger og "polere" gruppa til du er fornøyd, uten at noen kan se bilder og informasjon om gruppa. Husk å endre dette til lukket eller offentlig før lansering slik at personer kan søke opp gruppa i Nyby.
🚩 Nyby anbefaler å kvalifisere samtlige ressurspersoner (frivillige og andre) for å øke sikkerheten i hver enkelt gruppe. Les mer om hvorfor, og hvordan det kan gjøres her.  

Rekkevidde

Hvis gruppa er lukket eller offentlig vil du få opp rekkevidde som et alternativ (hvis den er hemmelig vil du ikke få dette alternativet ettersom ingen kan søke opp gruppa). 

Rekkevidden definerer området som gruppa vil dukke opp i i søk hos brukere i Nyby. Hvis du har en gruppa for frivillige i Trondheim vil det for eksempel være greit å holde rekkevidden til Trondheim, slik at dere ikke får inn forespørsler fra personer som trenger hjelp i Oslo. Velg dermed en rekkevidde som passer din gruppe


Lansering

Når du er fornøyd med innstillingene du har satt i gruppa er du klar for lansering 📆 Husk at alle innstillinger kan endres på, så om noe ikke fungerer for deg kan du alltids gjøre det om i etterkant. 

Fant du svaret?