Når du som gruppeleder ønsker få inn medlemmer i din Nyby-gruppe kan du gjøre dette på flere måter, se videoen eller les teksten under:

  1. Du kan sende direkte invitasjon, se her: http://hjelp.nyby.no/a-bruke-nyby/medlemmer/legge-til-medlemmer-i-grupper

  2. Du kan kan lage en kampanje og legge ut på intranett, workplace eller lignende, se hvordan lage kampanje her: http://hjelp.nyby.no/a-bruke-nyby/kampanjer/opprette-en-kampanje

  3. Mange liker imidlertid e-post, som henviser til en kampanje. Da man kan også hente inn samtykke samtidig, og gi mer skreddersydd informasjon. Under er et eksempel på en slik e-post, som oppfordrer de ansatte til å registrere seg selv. Juridisk veileder ( i dette tilfelle for helsepersonell) var vedlagt denne eposten, det er ikke nødvendigvis relevant i alle sammenhenger. 

------

Hei!

Nå skal vi bruke en ny app for å koble våre brukeres behov direkte til ressurspersoner og frivillige fra Frisklivssentral, frivillighetssentral etc. Appen kan også gjøre det enklere for våre brukere kan hjelpe hverandre. 

Det er derfor fint om alle dere kjenner til appen, og dere kan også be om hjelp på vegne av brukerne deres gjennom appen.

For å komme igang: 

1: Les gjennom vedlagte veileder for helsepersonell og bekreft skriflig eller muntlig til meg at dette er forstått. 

2: Klikk deg inn på denne linken og registrer deg, https://nyby.no/join/87DzJ7e7bTozefZJe/na-gjor-vi-det-enklere-a-samarbeide-med-ressurspersoner-og-frivillige 

3: Så snart du er godkjent av meg vil du komme inn i vår gruppe og kan be om hjelp på vegne av dine brukere :) 

Ta kontakt for hva som helst! 

-------

Fant du svaret?