En undergruppe er en måte å samle medlemmer som skal ha tilgang til- eller er kvalifisert for det samme. Det kan være "Leksehjelpere", "Beboere", "Ansatte", "Pårørende", "Frivillige" eller liknende. Undergrupper kan enkelt kobles til en eller flere kanaler undergruppen skal ha tilgang til. Les mer om hva en undergruppe er her.


Bla ned for å se hvordan du endrer eller sletter en undergruppe

Slik oppretter du en undergruppe:

 1. Logg inn i Nyby-admin.

 2. Klikk på Medlemmer i menyen til venstre og klikk deretter på Undergrupper.

3. Klikk på på den blå Opprett din første undergruppe-knappen om det er første gangen du skal opprette undergruppe i gruppen. Om det er opprettet undergrupper tidligere klikker du på den blå + Ny undergruppe- knappen øverst i høyre hjørnet i skjermbildet.

4. Nå dukker det opp et nytt vindu i skjermbildet. Lag et passende navn på undergruppen og en beskrivelse. Dette kan for eksempel være en beskrivelse av kriteriene for å bli med i undergruppen. Se eksempel under. 

5. Velg medlemmer til undergruppen ved å klikke på den grå + Velg medlemmer - knappen.  Et nytt skjermbilde dukker opp med listen over alle medlemmer i gruppen. Du kan nå velge medlemmer til undergruppen ved å klikke på hvert enkelt medlem. Om det er en undergruppe hvor alle medlemmer i gruppen skal være, kan du klikke på "Velg alle" øverst til høyre her. Avslutt med å klikke på den blå Lagre - knappen. Du kommer nå tilbake til skjermbildet ovenfor.

Legge nye medlemmer direkte inn i en undergruppe

Du kan legge medlemmer direkte inn i undergrupper når du legger til nye medlemmer i gruppen. 

 1. Klikk på Medlemmer i menyen til venstre.

 2.  Klikk på Dine medlemmer

 3. Klikk på Nytt medlem øverst til høyre i skjermbildet.

 4. Legg inn navn og telefonnummer (og evt. epost) på det nye medlemmet.

 5. Klikk deretter på den lille "+"- knappen.

 6. En ny meny dukker opp med oversikt over alle undergruppene. 

 7. Velg undergruppen medlemmet skal legges inn i ved å klikke på den aktuelle undergruppen. Om medlemmet skal være i flere undergruppen kan du klikke på "+"- knappen flere ganger.

8. Klikk Lagre når alle opplysninger og undergrupper er lagt til.

Slik endrer du en undergruppe

 1. Klikk på Undergrupper i menyen til vestre i Nyby-admin. 

 2. Finn undergruppen du ønsker å endre og klikk på knappen til høyre med tre prikker (se bildet under). 

3. Klikk på Endre i menyen som dukker opp.

4. Det dukker nå opp et nytt vindu i skjermbildet. Her kan du gjøre de endringene du ønsker. 

5. Klikk på den blå Lagre - knappen for å lagre endringene dine.

Slik sletter du en undergruppe

 1. Klikk på Undergrupper i menyen til vestre i Nyby-admin. 

 2. Finn undergruppen du ønsker og slette og klikk på knappen til høyre med tre prikker (se bildet under).

3. Klikk på Slett i menyen som dukker opp. 

4. Et nytt vindu dukker nå opp i skjermbildet, slik at du kan bekrefte at du virkelig ønsker å slette undergruppen. Klikk Ok om du ønsker å slette. 

Alternativt...

 1. Du kan også slette undergruppen ved å klikke på knappen til høyre med tre prikker. 

 2. Klikk Endre i menyen som dukker opp. 

 3. Klikk Slett nederst til venstre i vinduet som dukker opp.

4.  Et nytt vindu dukker nå opp i skjermbildet, slik at du kan bekrefte at du virkelig ønsker å slette undergruppen. Klikk Ok om du ønsker å slette. 


Fant du svaret?